کربلائی سید جواد حسینی

وبلاگ تخصصی شاعر و ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سید جواد حسینی

کربلائی سید جواد حسینی

وبلاگ تخصصی شاعر و ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سید جواد حسینی

کربلائی سید جواد حسینی

این وبلاگ توسط خادمان هیئت عشاق الحسین(علیه السلام) مشهد الرضا تهیه شده و هدف ان نشر اعلام جلسات، آثار صوتی و تصویری کربلائے سید جواد حسینے میباشد.

شماره تماس برای هماهنگی ایشون: ۰۹۳۰۹۱۵۳۸۰۷

بحق حضرت زینب عجل لولیک المظلوم الفرج

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صوت ها» ثبت شده است

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

              ۳ خرداد ۹۷ کربلائے سید جواد حسینے_روضه حضرت خدیجه(س)کربلائے سید جواد حسینے_شور_اینه اعتبار من کهکربلائے سید جواد حسینے_شور_تنها توی میدون علیکربلائے سید جواد حسینے_شور_یا حسین نوکرتمکربلائے سید جواد حسینے_رجز مدح امیرالمومنین

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۲۷ اردیبهشت ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_روضه_شروع ماه رمضانکربلائے سید جواد حسینے_زمینه_ای عاشقا ای عاشقاکربلائے سید جواد حسینے_شور_همیشه و تو هر لحظهکربلائے سید جواد حسینے_شور_نماز من سوی نجفکربلائے سید جواد حسینے_شور_هیبتش حیدری و فاطمهکربلائے سید جواد حسینے_رجز و نوای امیرالمومنین

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

   ۲۰ اردیبهشت ۹۷(پیشواز رمضان)کربلائے سید جواد حسینے_نوا_یک شب جمعه مراکربلائے سید جواد حسینے_رجز_آن عملی را که خداکربلائے سید جواد حسینے_شور_خالق شمس و قمریکربلائے سید جواد حسینے_شور_رهبر مطلق علیهکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانے_این پیراهن

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

           ۶ اردیبهشت ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_روضه_درد و دل امام زمانکربلائے سید جواد حسینے_زمینه_هیئت عشاق الحسینکربلائے سید جواد حسینے_شور_دخت علی شیر نجفکربلائے سید جواد حسینے_شور_در حلقه مستانکربلائے سید جواد حسینے_شور_سایه رو سرمکربلائے سید جواد حسینے_شور_مهدی تنها منجی

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

     شهادت امام کاظم علیه السلامکربلائے سید جواد حسینے_شور_در حلقه ی مستانکربلائے سید جواد حسینے_شور_رهبر مطلق علیهکربلائے سید جواد حسینے_شور_سایه روسرم چادر زینبکربلائے سید جواد حسینے_شور_شاهنشاه والا مقامکربلائے سید جواد حسینے_رجز_من دگر ترس ندارمکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانی امام کاظم

گزارش صوتے هیئت نوجوانان قمربنے هاشم

               ۲۱ فروردین ماه ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_نوا_یک شب جمعه مراکربلائے سید جواد حسینے_نوا و ذکر_علے یا علےکربلائے سید جواد حسینے_شور_مولا اے صاحب دل

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۱۶ فروردین ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_نوا_اباعبداللهکربلائے سید جواد حسینے_نوا_علی یا علیکربلائے سید جواد حسینے_شور_با وقار زینبکربلائے سید جواد حسینے_شور_مولا ای صاحب

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

           اولین مراسم سال ۹۷

  شام میلاد امیرالمومنین علیه السلامکربلائے سید جواد حسینے_مدح_از روزگار غیبتکربلائے سید جواد حسینے_تک_اهای مستا دل بیقرارهکربلائے سید جواد حسینے_شور_دل عاشق مثه مجنونهکربلائے سید جواد حسینے_شور_مولا ای صاحب دل

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

          آخرین مراسم سال ۹۶کربلائے سید جواد حسینے_زمینه_حب الحسن روز قیامت تضمینمکربلائے سید جواد حسینے_شور_بر عالم حبیبیکربلائے سید جواد حسینے_شور_وصل الله علی الباکین علی الحسینکربلائے سید جواد حسینے_شور_یا قاهرالعدو یا والی الولیکربلائے سید جواد حسینے_شور_من شبای روضتون شب یلدا دارم

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

   ظهر شهادت حضرت ام البنین(س)کربلائے سید جواد حسینے_روضه حضرت ام البنینکربلائے سید جواد حسینے_زمینه_منم ام البنینکربلائے سید جواد حسینے_شور_سلامی بسوی امام زمانمکربلائے سید جواد حسینے_شور_همیشه فقط پیش تورو زدمکربلائے سید جواد حسینے_شور_یل ام البنین قمرالعشیرهکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانی_مثل بارونم و دیده گریونم

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

     شب میلاد حضرت زهرا(س)کربلائے سید جواد حسینے_شور_نگاه نافذش حماسه سازهکربلائے سید جواد حسینے_مدح_دریاست نبی و کوثرش فاطمهکربلائے سید جواد حسینے_شور_تو آسمونا ذکر ملائککربلائے سید جواد حسینے_شور_نور ایزد به دل تابیدهکربلائے سید جواد حسینے_شور_یک نسیم تیغ و بیم

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۲۶ بهمن ماه ۹۶

کربلائے سید جواد حسینے_شور_یک نسیم تیغ و بیم

کربلائے سید جواد حسینے_شور_حسن حسن مرحبا فرزندم