کربلایی سید جواد حسینی

وبلاگ تخصصی شاعر و ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سید جواد حسینی

کربلایی سید جواد حسینی

وبلاگ تخصصی شاعر و ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سید جواد حسینی

کربلایی سید جواد حسینی

این وبلاگ توسط خادمان هیئت عشاق الحسین(علیه السلام) مشهد الرضا تهیه شده و هدف ان نشر اعلام جلسات، آثار صوتی و تصویری کربلائے سید جواد حسینے میباشد.

شماره تماس برای هماهنگی ایشون ۰۹۳۰۹۱۵۳۸۰۷
شماره اختصاصی کربلائی سید جواد حسینی ۰۹۱۵۸۹۶۵۴۴۸
بحق حضرت زینب عجل لولیک المظلوم الفرج

۲۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

            ۲۰ اردیبهشت ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_رجز_ان عملی را که خداکربلائے سید جواد حسینے_شور_مهدی تنها منجی دنیاکربلائے سید جواد حسینے_شور_خالق شمس و قمری رقیه

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

   ۲۰ اردیبهشت ۹۷(پیشواز رمضان)کربلائے سید جواد حسینے_نوا_یک شب جمعه مراکربلائے سید جواد حسینے_رجز_آن عملی را که خداکربلائے سید جواد حسینے_شور_خالق شمس و قمریکربلائے سید جواد حسینے_شور_رهبر مطلق علیهکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانے_این پیراهن

       گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

           ۲۰ اردیبهشت ۹۷(پیشواز رمضان)

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)
            ۱۳ اردیبهشت ۹۷گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۶ اردیبهشت ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_شور_مهدی تنها منجی دنیا
 شاعران:کربلائی سید جواد حسینی و کربلائی عباس اسماعیلی

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

           ۶ اردیبهشت ۹۷کربلائے سید جواد حسینے_روضه_درد و دل امام زمانکربلائے سید جواد حسینے_زمینه_هیئت عشاق الحسینکربلائے سید جواد حسینے_شور_دخت علی شیر نجفکربلائے سید جواد حسینے_شور_در حلقه مستانکربلائے سید جواد حسینے_شور_سایه رو سرمکربلائے سید جواد حسینے_شور_مهدی تنها منجی

        گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

                       ۶ اردیبهشت ۹۷

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

     شهادت امام کاظم علیه السلامکربلائے سید جواد حسینے_شور_در حلقه ی مستانکربلائے سید جواد حسینے_شور_رهبر مطلق علیهکربلائے سید جواد حسینے_شور_سایه روسرم چادر زینبکربلائے سید جواد حسینے_شور_شاهنشاه والا مقامکربلائے سید جواد حسینے_رجز_من دگر ترس ندارمکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانی امام کاظم

گلچین تصاویر هیئت عشاق الحسین(علیه السلام)

     ایام شهادت امام موسی کاظم(علیه السلام)

    شب میلاد مسعود سید الشهداء(علیه السلام)