وبلاگ تخصصے ڪربلائے سید جواد حسینے

نشر آثار صوتی و تصویری

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

          آخرین مراسم سال ۹۶کربلائے سید جواد حسینے_زمینه_حب الحسن روز قیامت تضمینمکربلائے سید جواد حسینے_شور_بر عالم حبیبیکربلائے سید جواد حسینے_شور_وصل الله علی الباکین علی الحسینکربلائے سید جواد حسینے_شور_یا قاهرالعدو یا والی الولیکربلائے سید جواد حسینے_شور_من شبای روضتون شب یلدا دارم

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

            آخرین مراسم سال ۹۶

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

    ظهر شهادت حضرت ام البنین(س)کربلائے سید جواد حسینے_شور_یا سلطان علی ابن موسی الرضا


گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

   ظهر شهادت حضرت ام البنین(س)کربلائے سید جواد حسینے_روضه حضرت ام البنینکربلائے سید جواد حسینے_زمینه_منم ام البنینکربلائے سید جواد حسینے_شور_سلامی بسوی امام زمانمکربلائے سید جواد حسینے_شور_همیشه فقط پیش تورو زدمکربلائے سید جواد حسینے_شور_یل ام البنین قمرالعشیرهکربلائے سید جواد حسینے_مقتل خوانی_مثل بارونم و دیده گریونم

گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

     شب میلاد حضرت زهرا(س)کربلائے سید جواد حسینے_شور_نگاه نافذش حماسه سازهکربلائے سید جواد حسینے_مدح_دریاست نبی و کوثرش فاطمهکربلائے سید جواد حسینے_شور_تو آسمونا ذکر ملائککربلائے سید جواد حسینے_شور_نور ایزد به دل تابیدهکربلائے سید جواد حسینے_شور_یک نسیم تیغ و بیم

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

        شب میلاد حضرت زهرا(س)

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

     ظهر شهادت حضرت ام البنین(س)


گزارش صوتی هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۲۶ بهمن ماه ۹۶

کربلائے سید جواد حسینے_شور_یک نسیم تیغ و بیم

کربلائے سید جواد حسینے_شور_حسن حسن مرحبا فرزندم

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(‌ع)

              ۲۶ بهمن ماه ۹۶

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

               ۱۹ بهمن ماه ۹۶

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

             ۱۲ بهمن ماه ۹۶

گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

    ۵ بهمن ماه ۹۶ فاطمیه ۷۵ روز


گزارش تصویری هیئت عشاق الحسین(ع)

               ۱۴ دی ماه ۹۶

تصاویر جشن فرحه الزهرا(س)